Over de EBC

Projecten Malawi Over de EBC Over Wells of Joy

De partner van de Stichting Opdracht in Afrika in Malawi is de Evangelical Brethren Church (EBC). Dit kerkgenootschap werd opgericht in 1978.

De contacten tussen onze stichting en de EBC zijn ontstaan via de Zuid-Afrikaanse evangelist Shadrach Maloka, toen deze op een conferentie zijn oude leerling Levson Monjeza ontmoette. Shadrach regelde een ontmoeting met de toenmalig voorzitter van onze stichting Meindert Leerling en de relatie was geboren. 

Levson Monjeza heeft de EBC opgezet. Hij is in 2017 overleden. Kinderen van Levson Monjeza en andere dominees hebben het werk van hem overgenomen.  

Werkgebied van de EBC

De EBC is vooral actief in het zuiden van Malawi, in de districten Thyolo, Mulanje, Zomba, Machinga en Chikwawa. De EBC heeft de hoofdvestiging in Chimvu in het Thyolo district. Ook zijn er een aantal gemeentes actief net over de grens in Mozambique.

Van samenkomsten onder een boom naar een eigen kerkgebouw

De meeste van de EBC-kerken zijn ooit gestart onder een boom. Met behulp van structurele financiele steun van stichting Opdracht in Afrika zijn er al heel wat kerkgebouwen gerealiseerd.

Gemeenteactiviteiten

De dominees krijgen een speciale training op de Bijbelschool die zich bij de hoofdvestiging bevindt. De dominees doen hun pastorale huisbezoeken op de fiets, die zij van Opdracht in Afrika krijgen. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor mannen, vrouwen, kinderen en de jeugd. Regelmatig ontmoeten de mensen en de jeugd van de verschillende kerken elkaar op groot georganiseerde regionale conferenties. Met name op de grote christelijke feestdagen. Door de weeks komen gemeenteleden samen om te bidden en voor Bijbelstudies. De kinderen gaan naar de zondagschool. Vrouwen doen diaconaal werk voor zieken en ouderen. 

Evangelisatieactiviteiten

De EBC organiseert jaarlijks een aantal evangelisatiecampagnes, met name in gebieden waar veel mensen wonen die geen christen zijn. Deze campagnes zijn kortdurend, meestal een weekend. De campagnes worden door het EBC bestuur georganiseerd, maar door de lokale gemeenten uitgevoerd. Door de betrokkenheid van de lokale gemeenteleden is er meer binding met de mensen in het betreffende gebied. Zo kan vanuit één gemeente het evangelie als een olievlek zich verspreiden. Voor deze campagnes wordt vaak de evangelisatietent gebruikt. 

Kerkbouw

Waar een gemeente is gesticht en een redelijke omvang heeft bereikt (minstens 30 reguliere bezoekers) wordt geprobeerd een kerk te bouwen.
De kerken worden gebouwd met materiaal dat ter plaatse voorhanden is. Stenen worden meestal gemaakt van de klei die ter plekke wordt uitgegraven. Het dak bestaat uit een houten constructie met golfplaten, de vloer bestaat uit cement. De wanden worden met pleisterwerk afgewerkt. Voor het dak, de vloer en het pleisterwerk moet materiaal worden gekocht. De gemeenteleden bouwen de kerk zelf, waardoor de kosten tot een minimum beperkt kunnen worden.

Malawi
Landinformatie Over de EBC Over Wells of Joy