Contact

Onze werkwijze

Opdracht in Afrika richt zich in haar activiteiten op vijf hoofdthema's:

Evangelisatie en toerusting, Kerkbouw, Landbouw en voedselhulp, Gezondheid en welzijn, Werkgelegenheid en Educatie

Het bestuur van de stichting onderhoudt contacten met de besturen in Zuid-Afrika en Malawi. Deze besturen zijn aangesloten bij de International Evangelical Christian Church (IECC) in Zuid-Afrika en bij de Evangelical Brethren Church (EBC) in Malawi. Met deze besturen hebben we een overeenkomst opgesteld om tot een goede verdeling van de te besteden gelden te komen.

Wij geloven en vertrouwen dat de Afrikaan het (bijna) zelf kan. Alleen zijn er vaak niet voldoende kansen en financiële mogelijkheden.


Evangelisatie en toerusting

De primaire doelstelling van de stichting is evangelisatie. Dit doen we onder andere door het opleiden van evangelisten, het houden van tentcampagnes, het verstrekken van Bijbels en liedboeken, etc.

Landbouw- en voedselhulp

We werken onder andere aan irrigatie en het verstrekken van kunstmest en zaaigoed. Ook is er een een geitenproject. We geven zodanig structurele hulp dat mensen 'self-supporting' worden.

Educatie en werkgelegenheid

We ondersteunen verschillende kinderdagopvang-centra, christelijk onderwijs  in combinatie met een vakschool (training centre). We doen veel aan voorlichting op het gebied van hiv/aids en we verzorgen alfabetiseringscursussen. Ook faciliteren we  kennisdeling tussen Nederland en Afrika.

Kerkbouw

We ondersteunen in het stichten van kerken, zodat gemeenten een plaats hebben om samen te komen. Ook ondersteunen we in het repareren en onderhoud van kerkgebouwen.

Gezondheid en welzijn

We ondersteunen projecten rondom Gezondheid en Welzijn. Voorbeelden hiervan zijn een hospitaal met een Moeder-en-Kind-kliniek, thuiszorgprogramma's en kindertehuizen waarin weeskinderen en kinderen met HIV-Aids worden opgevangen.


Noodfonds

We hebben een noodfonds waarmee hulp geboden kan worden bij acute noodsituaties. Ons noodfonds is bijvoorbeeld ingezet voor:

  • Het kopen van voedsel en zaad toen oogsten waren mislukt na ernstige droogte in Malawi.
  • Het slaan van een waterput om een dorpje in Malawi van schoon water te voorzien.
  • De installatie van een aggregaat bij het hospitaal in Malawi en het kindertehuis in Zuid-Afrika.
  • Een reparatie aan de auto die wordt gebruikt bij tentevangelisatie-campagnes.
  • Medicijnen en warme kleding

 

Onderhouden van contacten

Af en toe reizen Nederlandse bestuursleden naar de projecten en komen er bestuursleden uit Zuid-Afrika en Malawi naar Nederland voor promotiedoeleinden en ter bevordering van de samenwerking.

In Nederland willen we de betrokkenheid van donateurs bij onze verre naasten bevorderen door het organiseren van informatiebijeenkomsten en werkvakanties, zodat zij met hun kennis en inzet een steentje bij kunnen dragen in de realisatie van lokale projecten.

Wat wij doen
Onze opdracht Ons werkgebied Onze werkwijze
Bekijk onze projecten
Projecten in Malawi Projecten in Zuid-Afrika