Contact

Onze opdracht

Stichting Opdracht in Afrika zet zich in voor evangelisatie- en ontwikkelingswerk in Zuidelijk Afrika. Hiermee zet Opdracht in Afrika het levenswerk voort van de Zuid-Afrikaanse evangelist en grondlegger van de stichting: Shadrach Maloka.

Stichting Opdracht in Afrika ziet hulpverlening als onlosmakelijk onderdeel van de verspreiding van het evangelie. Daarom stimuleren we de zelfredzaamheid van de Afrikanen door hen te ondersteunen bij het opzetten van kleine, zelfstandige projecten. Voorbeelden hiervan zijn het bouwen of verbeteren van kerken door gemeenteleden zelf, het organiseren van evangelisatie- en toerustingsconferenties en het opzetten van projecten rondom medische zorg en voedselhulp.

Onze Opdracht in Afrika: Verspreiden van het evangelie en verbeteren van de levensomstandigheden in Zuidelijk Afrika.

We proberen onze projecten zo veel mogelijk te laten dragen door de lokale bevolking. Veel projecten zijn echter nog pril en kwetsbaar en kunnen op dit moment nog niet zonder hulp vanuit Nederland.

Opdracht in Afrika richt zich op het meest zuidelijke deel van Afrika. We werken voornamelijk in Zuid-Afrika en Malawi, maar werken ook over de landsgrenzen in Swaziland, Botswana en Mozambique.

Wat wij doen
Onze opdracht Ons werkgebied Onze werkwijze
Beleidsplan
Meerjarig beleidsplan (update 2020) - PDF