Contact

Doneren bij overlijden

Nu doneren Doneren bij overlijden

Wilt u dat onze stichting het mooie werk in Zuidelijk Afrika kan blijven voortzetten, ook na uw overlijden? 

Onze stichting is erkend als ANBI en is daarmee vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat alle geschonken bedragen – ook na uw overlijden – volledig ten goede komen aan ons werk in Zuidelijk Afrika. 

Wat moet ik hiervoor doen?

Uw wensen laat u vastleggen in een testament dat u samen met een notaris opstelt. U kunt stichting Opdracht in Afrika op twee manieren opnemen in uw testament:

1. Legaat

De eenvoudigste vorm om geld of goederen na te laten: in uw testament staat dat u een vast bedrag, bepaalde goederen of een bepaald percentage aan ons nalaat. 

2. Enig erfgenaam of mede-erfgenaam

U benoemt één of meerdere erfgenamen voor uw volledige nalatenschap.

 

Meer informatie nodig?

Geïnteresseerd? Vraag dan meer informatie aan via [email protected]

Bellen met onze penningmeester mag uiteraard ook:
Gerjos Joosse: 06 - 13 153 153