Contact

Project Stroomopwekking

De gemeenten van de Evangelical Brethren Church (EBC) in Malawi hebben een dringende behoefte aan elektriciteit. De overheid ziet er geen brood in om elektriciteit aan te leggen op het vaak onbegaanbare platteland met slechts een aantal (en relatief arme) gebruikers. Gevolg is dat 85% van de dorpen verstoken is van stroom.

Het sociale leven ligt na 17.30 letterlijk stil door gebrek aan elektriciteit. Het is dan altijd donker en de mensen blijven binnen in hun eigen huis. Heel paradoxaal heeft Malawi wel bijzonder veel zonne-uren, maar de mogelijkheden van zonne-energie zijn nog erg onderbelicht omdat er geen kennis is en de aanschaf duur is voor de arme bevolking.

Over het project

In januari 2016 startten we project 'Stroom→Opwekking'. Wat houdt het project in? Onze stichting stemt met de EBC af om in de meest afgelegen gemeenten een centrale plek te openen waar de hele bevolking mee kan profiteren van elektriciteit op basis van zonne-energie. 

Doel: stroom als facilitator van gemeenteopbouw en algeheel welzijn

De basis van het project is om afgelegen kerkelijke centra van elektriciteit te voorzien en daarmee de bewoners letterlijk en figuurlijk lichtpunten te geven in de avond.

Door ervoor te zorgen dat er ’s avonds ook stroom is, kunnen in het vervolg ook kerkelijke activiteiten zoals Bijbelstudies en schoolactiviteiten zoals bijlessen/huiswerk ’s avonds worden georganiseerd.

Stroom is tevens een facilitator op vele andere fronten. We werken aan de bereikbaarheid en een betere communicatie en samenwerking tussen de verschillende gemeenten. (Mobiele) telefonie, werken op een computer en e-mail sturen gaan ineens tot de mogelijkheden behoren. Ook is het doel om inkomsten te verkrijgen bij dorpsgenoten door zaklampen en telefoons tegen geringe betaling op te laden. Op gezondheids-vlak zijn voordelen o.a. dat vervelende malariamuggen kunnen worden geweerd door aansluiting van speciale elektrische doosjes met een geurtablet. 

Ervaringen

Bestuurslid Jos Joosse na de realisatie van de eerste installatie in 2017:

"De plaatselijke predikant nodigde dorpsbewoners in de avonduren bij eigen lamplicht uit voor een uitleg waarvoor zonne-energie wel en niet gebruikt mag worden. De verzamelde telefoons uit Huizen vinden bijzonder snel hun weg naar de vele belangstellenden. Er wordt eerst uitgelegd hoeveel een gesprek kost en vervolgens om de telefoon zo te gebruiken dat je zonder te schreeuwen het mobieltje op de juiste manier voor je mond en oren gebruikt en niet andersom. Het was een gezellige instructieavond waarbij menigeen bij een klein lampje zomaar direct contact had met een kennis op grote afstand. Menig traantje werd gelaten bij de ontdekking zo dicht bij elkaar te staan door de moderne technieken."

 

Wat is er nodig?

Per gemeente is een bedrag van €1.500 nodig voor een centraal oplaadpunt en benodigde faciliteiten
(denk aan: zonnepanelen,  accu, bedrading, aansluitpunten, verlichting).

Nog 16 locaties staan op de verlang/wachtlijst.

 

Uw gift overmaken

Wilt u uw gift overmaken via uw bank?

Giften kunnen ook worden overgemaakt via een overschrijving naar IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen, onder vermelding van 'Project Stroom-opwekking'.

Opdracht in Afrika is erkend door de fiscus als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze stichting - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Gift overmaken