Financiële verantwoording over 2020

Publicatiedatum: 23-06-2021

 

Ook in 2020 mochten onze activiteiten leunen op een trouwe achterban die ook betrokken is op onze financiën. We zijn zeer dankbaar voor de donaties die we van u mochten ontvangen. Dit stelt ons in staat onze opdracht in Afrika verder voort te zetten.

In het bijzondere jaar 2020 waren we ook zeer dankbaar  voor de ontvangen COVID-steun. De ontvangen financiële middelen zijn volledig zijn aangewend.

Hier vind u een verkorte weergave van de balans en staat van baten & lasten zoals deze is vastgesteld door het bestuur. 

Downloaden

Verantwoording

Gedurende het afgelopen jaar hebben we u via onze nieuwsbrief steeds op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en bestedingen.
De nieuwsbrieven van het afgelopen jaar zijn nog te downloaden via deze site.

Meer weten?
Stuur ons dan een mail via
[email protected]
U krijgt het uitgebreide jaarrapport dan kosteloos thuisgestuurd / gemaild.

 

Deel deze pagina