2015 Malawi - Noodhulp na watersnood Malawi

Bestuurslid Jos Joosse en zijn vrouw Maaike verblijven momenteel in Malawi. Zij arriveerden daar kort nadat de watersnood plaatsvond. Samen met de EBC zetten zij zich volop in om ter plekke de noodhulp te coördineren. Jos doet verslag van de eerste voedseldistributie.

Begin maart 2015


Zware regenval begin februari

Veel Malawianen wonen bij de grote rivieren; de rivieren die na zware, aanhoudende regenval binnen 2 uur wel vijf extra meters water moesten verwerken. Dat liep uit op een watersnoodramp. De schade aan mens en bezit is groot en dit vindt ook nog allemaal plaats in de periode januari – maart als de honger het meest nijpend is.

De watersnood heeft dan ook grote impact gehad voor veel bewoners van Zuidelijk Malawi. We hebben een aantal zwaar getroffen gezinnen bezocht, met een team van 3 medewerkers en iemand van de overheid (meestal de dorpsoudste). Zo konden en kunnen we situaties goed beoordelen en besluiten tot passende noodhulp.


Voedselverstrekking

De EBC ontwikkelde snel een noodplan en vorige week konden de mensen op een verzamelplaats voedsel, zaad en muskietennetten in ontvangst nemen. Alle families van een dorp vallen onder de verdeling. Een administrateur van de overheid bezegelt de ontvangst met een duimafdruk van de ontvanger zodat geruzie achteraf voorkomen wordt. Gezinnen ontvangen 1 zak mais per maand. 

Fantastisch om te zien met hoeveel vreugde mannen en vrouwen 50 kg mais op het hoofd dragen richting verafgelegen hut. De kinderen dragen met trots het tevens uitgereikte nylon muskietennet. Wateroverlast en muggen gaan immers vaak samen en daarmee ook de kans op de vreselijke malaria. Het is overigens absoluut verplicht onder het muskietennet te slapen en het niet als visnet te gebruiken!

Zaaien voor de toekomst

Het maiszaad zit nu al weer in de grond ter vervanging van de jonge maïsplantjes die weggespoeld zijn door de watervloed. Het zuidelijk gebied aldaar heeft de voordelen van meerdere keren zaaien per jaar en mest is niet nodig vanwege de achtergelaten rijke slib grond door de rivier. Toch een glimlach in zorgelijke tijden.

 


Noodhulp voor de meest getroffen gezinnen

We ontdekten dakloze gezinnen die bij de buren of familie die het dagelijks leventje weer samen oppakken. Maaike en de vertaler zitten naar gewoonte op de stromat en inventariseren het gezin en familieleven. Daar hoor je de meest bijzondere verhalen met een lach en een traan. Dan voel je dat er geholpen moet worden en zie je de hoopvolle gezichten die loeren op elke uitspraak van ons, inclusief de blik naar onze tassen, want daar zit geld in. We maken duidelijk dat we alle gegevens in een speciaal team bespreken. Als dit team besluit om noodhulp toe te kennen, beperken we ons tot de verstrekking van het meest noodzakelijk bouwmateriaal. De gezinnen moeten namelijk zelf met elkaar de woning verbeteren. Op deze manier investeren ze zelf mee in hun nieuwe toekomst.


Gebed en een arm om de schouder

De getroffen naaste zie je ook in de kerk. Bidden en een arm om de schouder slaan; dat zijn momenten van grote waarde, momenten die heel veel bijdragen in de verwerking van het gezamenlijke leed. Ook dat is onderdeel van de noodhulp.

Ruim €8.000 aan donaties voor noodhulp

Bekostiging  van de noodhulp halen we uit uw giften die zo spontaan zijn gegeven na de oproepen van Opdracht in Afrika via onder andere de website en Facebook. In totaal kwam er ruim €8.000 beschikbaar voor ons noodfonds. Bijzonder veel dank!


Tenslotte

In de avond keren we terug naar onze basis en passeren een tentenkamp van Unicef. Geweldig dat de ergst getroffen gezinnen tijdelijk kunnen worden opgevangen en er ook gedeeld wordt onder elkaar; of je nu in een tent verblijft of een gebrekkige woning.We hopen de noodhulp nog een paar weken te organiseren.

Tegelijk gloort er bij ons al hoop om families weer een normaler bestaan te geven op hun vertrouwde locatie. Niets is beter dan de gezinnen een eigen zelfstandigheid te geven. Dat plan hopen we na het regenseizoen te gaan uitvoeren. We houden u op de hoogte en danken jullie allen voor jullie meeleven in gebed en financiën.Hieronder de eerdere berichtgeving over de watersnood en noodoproep om steun (begin februari 2015)Watersnood treft Malawi

Ons medeleven en onze gebeden gaan uit naar de mensen in Malawi. Overstromingen door hevige en aanhoudende regenval hebben een ravage aangericht, met name in het zuidelijke deel van het land. Hele veestapels, akkers vol gewassen en huizen zijn weggespoeld door het wassende water.

Het dodental is inmiddels bijgesteld naar drie keer zo hoog als eerder gemeld. Persbureau AP meldt 176 doden en volgens AFP ligt het aantal doden nog hoger: 192. Meer dan 200.000 mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen voor het natuurgeweld.

Ook het gebied van de EBC, het kerkgenootschap dat Opdracht in Afrika al jaren ondersteunt, is ernstig getroffen. De EBC bestaat uit 30 gemeenten, verspreid over zuidelijk Malawi. De EBC is zeer bezorgd om haar leden, temeer omdat zij door armoede praktisch niets kunnen doen tegen het water. 
Mensen zullen eten, drinken, kleren, dekens en onderdak nodig hebben omdat alles is weggevaagd door overstromingen. Op langere termijn is er zorg om voedseltekorten omdat oogst van de in december aangeplante mais als volledig verloren moet worden beschouwd.


Oproep tot gebed en financiële steun

De EBC vraagt dringend om uw gebed en zo mogelijk ook uw financiële ondersteuning:

"As a church which looks both spiritual and physical part of a human being, we are concerned and treat this as an urgent matter. Especially the food, and as long term goal to provide seed to plant again when the rains become less. 

But our financial status is limited and therefore we request for your prayers if possible also your assistance. Thanks that you had been always with us even in times like this."


Noodhulp

We willen u oproepen om een gift over te maken voor de noodsteun aan Malawi via:

IBAN NL34 INGB 0003 7233 35

t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen

o.v.v. Overstromingen Malawi.

Het bestuur van Opdracht in Afrika heeft ertoe besloten om per omgaande een bedrag van €1.000,= beschikbaar te stellen aan de EBC voor eerste noodhulp.

Vanaf eind 23 januari is bestuurslid Jos Joosse in Malawi om te helpen, toe te zien op de besteding van de gelden en vervolgmaatregelen in kaart te brengen.

Werkgroep Hoevelaken naar Malawi

Ook de werkgroep Hoevelaken naar Malawi heeft een oproep gedaan aan hun Nederlandse achterban om te bidden en te doneren. Het Machinga gebied waar zij deze zomer actief waren behoort tot de ernstigst getroffen gebieden.