Contact

2015 Malawi - Ambulance voor Malawi

Opdracht in Afrika spaart voor de aanschaf van een ambulance voor het Chingazi Rural Hospital in Thyolo, Malawi. Dit ziekenhuis is verbonden aan de Evangelical Brethren Church. Onze stichting werkt intensief samen met dit kerkgenootschap, dat zich niet alleen richt op het geestelijke maar ook het fysieke welbevinden van mensen in het zuidelijke gedeelte van Malawi.


Update september 2015:
Stichting Opdracht in Afrika is erin geslaagd om via een veiling een voormalige UNHCR ambulance uit Botswana aan te kopen. 
De ambulance is inmiddels vervoerd naar Malawi en wordt al ingezet voor personenvervoer en vervoer van overledenen.
Het ambulance-project mocht al rekenen op veel steun: er is inmiddels een prachtig bedrag van €3.980 gespaard. Er rest nog een financieringsgat van €2.420 voor aanschaf en transport naar Malawi. Om ingezet te worden als volwaardige ambulance is nog €2.500 nodig voor beademingsapparatuur, zuurstofflessen, hartbewakingsapparatuur, een defibrillator, ambulancepakken, etc. 

Kortom: Uw bijdrage blijft meer dan welkom!


Waarom een ambulance?

Het vervoeren van patiënten is een groot probleem voor het Chingazi Rural Hospital. Het ziekenhuis bedient een werkgebied tussen de plaatsen Limbe, Goliatti, Thyolo en een gedeelte van het Noord Mulange gebergte. In dit gebied, dat ongeveer zo groot is als ’t Gooi, wonen 220.000 mensen.

 

Wachten op vervoer

Ernstig zieke patiënten moeten soms lang wachten om vervoerd te kunnen worden van en naar het hoofd district hospitaal op 40 km afstand. Er rijdt vaak slechts eenmaal per week een ambulance, als deze al rijdt. Het komt helaas regelmatig voor dat de ambulance te laat is.

Home Based Care

Rondom het hospitaal is, mede door steun vanuit Opdracht in Afrika, een goedlopend Home Based Care programma ingericht. Zieken worden op locatie bezocht en zoveel mogelijk ter plekke geholpen. Maar in vele gevallen is een bezoek aan het ziekenhuis vereist. Patiënten zijn in zo’n geval aangewezen op hulp van directe naasten die hen te voet of met een fiets moeten vervoeren.


Welke oplossing is er precies voor ogen?
 1. Stichting Opdracht in Afrika heeft inmiddels via een veiling een ambulance van de UNHCR aangekocht in Botswana en vervoerd naar Malawi. Het gaat om een verlengde jeep. De inrichting is basaal en vereis nog een basis medische uitrusting om als ambulance ingezet te kunnen worden: zuurstofapparatuur, hartmassage instrumenten, infuus accessoires, etc. In de ambulance zijn ook zes zitplaatsen, bijvoorbeeld om familieleden van de patiënt ook te kunnen vervoeren. 
Waarvoor wordt de ambulance gebruikt?

Het is de bedoeling dat de ambulance zal voorzien in:

 • Ziekenvervoer tussen het Chingazi hospitaal en het grotere hoofd district hospitaal
 • Het vervoer van zieken binnen het Home Based Care programma
 • Het vervoer van overleden personen, naar het nog te realiseren mortuarium (er zijn vergevorderde plannen om een mortuarium te realiseren op het terrein van het Chingazi Rural Hospital) of van het ziekenhuis naar huis. Anders dan in Nederland is het vanuit de Malawiaanse overheid toegestaan om overledenen met een ambulance te vervoeren.
 • Transport van medisch personeel voor diverse medische activiteiten van de EBC.

 

Er is vanwege financiën geen apart ambulance team. Wel zal de ambulance direct dag en nacht uitrukken met een aanwezige verpleeg(st)er (betaald door de overheid), chauffeur en assistent.

Bij de exploitatie zijn er ook inkomsten: van de arme patiënt wordt een zeer geringe vergoeding gevraagd. Bij midden en hoge klasse patiënten wordt altijd de brandstof verrekend. Vanuit de overheid is er ook een kleine vaste bijdrage per maand (omdat het ziekenhuis een officiële overheidsgoedkeuring heeft).

Wat zijn de kosten?

De kostenraming ziet er als volgt uit:

Aankoop van een tweedehands ambulance en vervoer naar Malawi (geschikt voor vervoer van personen en overledenen) 6.400
Basis medisch instrumentarium en uitrusting voor ambulanciers (om ook daadwerkelijk ingezet te kunnen worden als volwaardige ambulance)  2.500
  8.900
Financiering

Het bestuur van Stichting Opdracht in Afrika doet momenteel aan actieve fondsenwerving om het totaalbedrag bij elkaar te krijgen. Ook uw steun is welkom! Daarnaast is alle steun van bedrijven en particulieren zeer welkom! Wilt u meehelpen om de thermometer te vullen? Kijk dan bij Doneren.

 


Over het ziekenhuis

Het Chingazi Rural Hospitaal ontwikkelde sinds de jaren tachtig van kleine kraamkliniek tot een regionaal opererend hospitaal. 

Het ziekenhuis heeft inmiddels de volgende afdelingen en activiteiten:

 • Kinder-, Mannen-, Vrouwenafdeling 
 • Verloskunde 
 • Isolatie/ Privé afdeling 
 • Eerste Hulp 
 • Zwangeren poli 
 • Consultatiebureau
 • Familieplanning 
 • Programma voor HIV positieve zwangeren, moeders en baby’s 
 • Home Based Care 
 • Laboratorium 
 • Apotheek 

Daarnaast zijn er nu vergevorderde plannen voor het realiseren van een mortuarium.


Online doneren

Wilt u meehelpen om het aankoopbedrag van de ambulance bij elkaar te sparen?

Doneren kan heel eenvoudig via iDeal. Wij gebruiken hiervoor het betaalplatform TargetPay. Kies hieronder een bedrag dat u wilt doneren:

 • Doneer 10 euro
 • Doneer 25 euro
 • Doneer 50 euro
 • Doneer 100 euro

 

Uw gift overmaken

Wilt u uw gift overmaken via uw bank?

Giften kunnen ook worden overgemaakt via een overschrijving naar IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen, onder vermelding van 'Ambulance Malawi'.

Opdracht in Afrika is erkend door de fiscus als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze stichting - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekbaar bij uw belastingaangifte.