Contact
Welkom

Van de binnengekomen sponsorgelden kunnen de volgende zorg en faciliteiten bieden:

  • De kinderen krijgen eten, medische verzorging, kleding, worden verzorgd en gewassen. Ze krijgen onderwijs en een christelijke opvoeding.

  • Zieke of zwakke kinderen kunnen tijdelijk opgenomen worden in de ziekenboeg.

  • Kinderen +/- 14 jaar volgen het basisonderwijs in het dorp en krijgen in de middag verzorging en eten. Op het terrein is een stuk landbouwgrond aanwezig om kinderen te leren van eigen groente-opbrengst te leven. Dit geeft ook extra inkomsten bij openbare verkoop van groenten.

  • Er is op elke locatie een huiskamer, keuken, klaslokalen, buitenspeelplaats, spoeltoiletten, schoon drinkwater en elektriciteit. Er is meubilair en er zijn aanpassingen om lichamelijk gehandicapte kinderen op te vangen.

  • De centra hebben een staf bestaande uit een hoofdonderwijzer, onderwijzers, keukenpersoneel en een klusjesman/bewaker.