Contact
Welkom

Eén van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties is het halveren van het aantal kinderen dat sterft voor hun vijfde verjaardag. Vóór het Millennium stierven er in Malawi 250 op de 1.000 kinderen. Door massale vaccinatiecampagnes en het terugdringen van de aidsepidemie is dit aan het verbeteren verbeterd naar (70 op de 1.000 in 2026). Dit betekent wel dat er nu nog per jaar 43.000 kinderen onder de vijf jaar sterven in Malawi. Dat zijn er nog steeds veel te veel!