Contact
Welkom

Kennisbank

Wie sponsort u?

  • Wees- en zwerfkinderen (vaak besmet met hiv/aids)

Kinderen zonder enige opvang kunnen blijven slapen, anderen worden zo mogelijk ‘s nachts door buren opgevangen.

  • Kinderen uit éénoudergezinnen

Kleine kinderen kunnen tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de rug worden meegedragen. De iets grotere kinderen zwerven rond totdat moeder weer thuis komt. Een zeer onveilige situatie.

  • Kinderen uit zeer arme gezinnen

Als zij ondervoed zijn of dit dreigen te raken.

 

Vier dagopvangcentra

Er zijn vier day care centra, drie in Malawi en één in Zuid-Afrika bij Rise & Shine dat gecombineerd is met het kindertehuis waar sowieso rond de 20 kinderen permanent wonen. Op elke locatie kunnen maximaal 40 kinderen worden opgevangen. Ieder kind is welkom; wel moeten de ouders of verzorgers (voor zover aanwezig) instemmen met het christelijke karakter van de opvang. Er wordt een klein dagtarief gevraagd aan ouders die hiervoor de mogelijkheid hebben.