Malawi

De partner van de Stichting Opdracht in Afrika in Malawi is de Evangelical Brethren Church (EBC). Dit is een kerkgenootschap, opgericht in 1978.

De contacten tussen de stichting en de EBC zijn ontstaan via Shadrach Maloka, toen deze op een conferentie zijn oude leerling Levson Monjeza ontmoette. Shadrach regelde een ontmoeting met de toenmalig voorzitter Meindert Leerling en de relatie was geboren.

De EBC is vooral actief in het zuiden van Malawi, in de districten Mulanje, Thyolo, Machinga en Blantyre. De EBC heeft de hoofdvestiging in Chimvu in het Thyolo district.

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Levson Monjeza is de voorzitter, zijn zoon Joshua is algemeen secretaris en contactpersoon naar Nederland.

Evangelisatieactiviteiten
De EBC organiseert jaarlijks ca. 20 evangelisatiecampagnes. Deze campagnes zijn kortdurend, meestal een weekend. De campagnes worden door het EBC bestuur georganiseerd, maar door de lokale gemeenten uitgevoerd. Door de betrokkenheid van de lokale gemeenteleden is er meer binding met de mensen in het betreffende gebied. Zo kan vanuit één gemeente het evangelie als een olievlek zich verspreiden.

Kerkbouw
Waar een gemeente is gesticht en een redelijke omvang heeft bereikt (minstens 30 reguliere bezoekers) wordt geprobeerd een kerk te bouwen.
Per regio wordt één wat grotere kerk gebouwd, met daar omheen extra voorzieningen, zoals een maïsmolen. Deze plek moet dan uitgroeien tot kerkelijk centrum van de regio, een plek waar bijvoorbeeld ook les wordt gegeven, voedsel uitgedeeld etc.
De kerken worden gebouwd met materiaal dat ter plaatse voorhanden is. Stenen worden meestal gemaakt van de klei die ter plekke wordt uitgegraven. Het dak bestaat uit een houten constructie met golfplaten, de vloer bestaat uit cement. De wanden worden met pleisterwerk afgewerkt. Voor het dak, de vloer en het pleisterwerk moet materiaal worden gekocht. De gemeenteleden bouwen de kerk zelf, waardoor de kosten tot een minimum beperkt kunnen worden.