Over Opdracht in Afrika

In 1976 is de stichting gestart onder de naam Stichting In Zijn Opdracht. Deze stichting is opgericht als een vriendenclub voor de zwarte evangelist Shadrach Maloka die door de EO was uitgenodigd om in Nederland iets te vertellen over zijn werkzaamheden. Veel mensen herinneren Shadrach Maloka als die zwarte man die op de EO-Familiedag met een accordeon de grote zaal binnenkwam met een hele grote groep zingende kinderen achter hem aan. 

De primaire doelstelling van de stichting is evangelisatie. Opleiden van evangelisten, het houden van tentcampagnes, het stichten van een kerk. aanschaf van Bijbels en liedboeken etc. De stichting ondersteunt daarnaast vele verschillende projecten in zuidelijk Afrika. U kunt hierbij denken aan een hospitaal in Malawi en een kinderhuis in Zuid Afrika. Daarnaast proberen wij structurele hulp te geven waarbij de mensen 'self-supporting' worden. De stichting is bezig met irrigatie en het verstrekken van kunstmest en zaaigoed. Als er honger is, dan kopen wij ook voedsel (mais) aan die dan wordt uitgedeeld aan de plaatselijke bevolking. 

Stichting Shadrach Maloka is actief in Zuid-Afrika, Botswana, Swaziland en Malawi.

Alineatitel

De stichting heeft geen mensen in dienst, waardoor er nauwelijks kosten zijn. De kosten die gemaakt moeten worden, worden door enkele vrijwilligers betaald. Stichting Shadrach Maloka is erkend voor de fiscus als Kerkelijke en Algemeen nut beogende instelling. Iedereen die een gift doneert, kan deze ook opvoeren bij de belastingaangifte.