DayCare project

Project TakeCare-4-DayCare

De jeugd heeft de toekomst. Ook in zuidelijk Afrika. Maar de toekomst van deze nieuwe generatie staat onder grote druk .U kunt helpen hen weer hoop voor de toekomst te geven door mee te doen met onze sponsoractie. Sponsort u een kind bij één van onze Day Care (kinderdagopvang) centers?

 

 


Wie sponsort u?

› Wees- en zwerfkinderen (vaak besmet met hiv/aids)
Kinderen zonder enige opvang kunnen blijven slapen, anderen worden zo mogelijk ‘s nachts door buren opgevangen.

› Kinderen uit éénoudergezinnen
Kleine kinderen kunnen tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de rug worden meegedragen. De iets grotere kinderen zwerven rond totdat moeder weer thuis komt. Een zeer onveilige situatie.

› Kinderen uit zeer arme gezinnen
Als zij ondervoed zijn of dit dreigen te raken.

VIER DAGOPVANGCENTRA


Er zijn vier day care centra, drie in Malawi en één in Zuid-Afrika bij Rise & Shine dat gecombineerd is met het kindertehuis waar sowieso rond de 20 kinderen permanent wonen. Op elke locatie kunnen maximaal 40 kinderen worden opgevangen. Ieder kind is welkom; wel moeten de ouders of verzorgers (voor zover aanwezig) instemmen met het christelijke karakter van de opvang. Er wordt een klein dagtarief gevraagd aan ouders die hiervoor de mogelijkheid hebben.

 

Geef deze kinderen in Afrika een toekomst!

Voor €18 per maand faciliteert u een opvangplek in één van onze vier opvanghuizen in  Malawi of Zuid-Afrika

 

Kinderen in Malawi
Eén van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties is het halveren van het aantal kinderen dat sterft voor hun vijfde verjaardag. Vóór het Millennium stierven er in Malawi 250 op de 1.000 kinderen. Nu, in 2016, is het door massale vaccinatiecampagnes en het terugdringen van de aidsepidemie verbeterd naar 70 op de 1.000. Dit betekent wel dat er nu nog per jaar 43.000 kinderen onder de vijf jaar sterven in Malawi. Dat zijn er nog steeds veel te veel!

 

Hoe werkt het adoptieprogramma?

ADOPTEER EEN OPVANGPLEK


Door mee te doen faciliteert u een opvangplek in één van onze vier kinderdagopvang-centrums. Het is administratief voor onze vrijwilligersorganisatie onmogelijk één kind aan één sponsor te binden: er is namelijk verloop van kinderen, afhankelijk van hun lichamelijke en fysieke toestand en de omstandigheden van het kind.

Er is een plaatselijk bestuur met afgevaardigden uit de EBC/IECC. Aanmelding van de kinderen vindt plaats op advies van een sociaal werker van de overheid.

Halfjaarlijks een update
Als sponsor ontvang in januari een kort verslag over het Daycare project in het afgelopen jaar.. Deze informatie wordt verzorgd door onze Nederlandse project-coördinatoren.

Voor €18 per maand adopteert u één opvangplek in de groep van 40 kinderen. 

Wat gebeurt er met uw sponsorgelden?


› De kinderen krijgen eten, medische verzorging, kleding, worden verzorgd en gewassen. Ze krijgen onderwijs en een christelijke opvoeding.

› Zieke of zwakke kinderen kunnen tijdelijk opgenomen worden in de ziekenboeg.

› Baby’s worden verzorgd. Peuters hebben hun eigen spelprogramma. ‘s Ochtends is er onderwijs voor kleuters.

› Kinderen tot tien jaar volgen het basisonderwijs in het dorp en krijgen in de middag verzorging en eten. Op het terrein is een stuk landbouwgrond aanwezig om kinderen te leren van eigen groente-opbrengst te leven. Dit geeft ook extra inkomsten bij openbare verkoop van groenten.

› Er is op elke locatie een huiskamer, keuken, klaslokalen, buitenspeelplaats, spoeltoiletten, schoon drinkwater en elektriciteit. Er is meubilair en er zijn aanpassingen om lichamelijk gehandicapte kinderen op te vangen.

› De centra hebben een staf bestaande uit een hoofdverpleegkundige, onderwijzers, keukenpersoneel en een klusjesman/bewaker.

 

OPGEVEN ALS SPONSOR


Ik wil maandelijks bijdragen


We zijn vooral op zoek naar donateurs die op maandelijkse basis hun bijdrage willen leveren, zodat we de dagopvangcentra structureel kunnen blijven ondersteunen. U kunt uw machtiging afgegeven via deze antwoordkaart.

  • (1) Download de antwoordkaart
  • (2) Vul deze in en onderteken de antwoordkaart. 
  • (3) Volg vervolgens de aanwijzigingen voor versturen per post, e-mail, whatsapp of inleveren bij het secretariaat zoals aangegeven op de weerszijde van de antwoordkaart.

 

 

Eenmalig uw gift overmaken

Ook dat stellen wij zeer op prijs!

Maak uw gift over naar IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen, onder vermelding van 'Day Care'. Wilt u ook op de hoogte gehouden vanuit Afrika? Stuur ons dan een e-mail, dan voegen we u toe aan de mail-lijst.

ANBI logoOpdracht in Afrika is erkend door de fiscus als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze stichting - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekbaar bij uw belastingaangifte.